Inspirationsdagar

Den 13 mars hölls en läromedelsmässa i Västerås för länets lärare och pedagoger. Taltidningen gjorde ett besök för att fråga om dagens läromedel.