Köpings översiktsplan fördjupas

Just nu pågår en process som ska fastställa hur Köpings tätort ska utvecklas i framtiden; och din åsikt är viktig. Här intervjuas kommunens planchef Anita Iversen.