Utbildning till samtalsledare

Utbildning till samtalsledare

Tisdagen den 26 april kan hugade seniorer utbilda sig till samtalsledare för andra seniorer i Hallstahammar. Här intervjuas Lena Bergqvist, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan som ansvarar för

utbildningen.