Flextrafiken i Västerås

Torsdagen den 31 mars ersätts den gamla Flexlinjen av ett nytt koncept som går under samlingsnamnet Flextrafiken. Taltidningen har intervjuat Anita Norrby Carlsson, enhetschef vid Region Västmanlands kollektivtrafikförvaltning.