Ett positivt resultat i Sala

Sala Kommun redovisar ett oväntat positivt resultat för år 2021 trots ett rejält underskott i Vård- och omsorgsnämnden. Taltidningen har ringt upp Kommunstyrelsens ordförande Anders Wigelsbo (C).