Taltidningshjälpen

Om du prenumererar på en papperstidning i talat format som till exempel Sala Allehanda eller Kvällsstunden så kan du få hjälp av taltidningshjälpen. Taltidningen har träffat Sabina Fornhem, en av de som svarar om du ringer till Taltidningshjälpen.