Pusselbitar av mitt liv

I skolan ansågs hon besvärlig eftersom hon hade stora svårigheter med högläsning. Nu har hon gett svar på tal genom att få sin första diktsamling utgiven. Taltidningen har träffat den debuterande författarinnan Mi-Rakel Forsell.