En invigning

Den 30 juni invigdes den nyrestaurerade slottsparken på Ängsö utanför Västerås. Taltidningen har intervjuat Lina Filer, kommunikatör för Westmannastiftelsen som förvaltar Ängsö Naturreservat.