Ombygge och nybygge

Naturreservatet Asköviken utanför Västerås genomgår en omfattande tillgänglighetsanpassning. Taltidningen har ringt upp reservatets förvaltare Mats Harrysson.