Synskadades Riksförbund Västmanlands halvårsmöte

Knappt 50 medlemmar från synskadades riksförbund hade samlats i ett av Scandic hotells konferensrum i Västerås för att ha halvårsmöte. Taltidningen var på plats.