En allmänpolitisk debatt

Taltidningen passade på att fråga några av politikerna som fanns på plats under det senaste fullmäktigemötet vad de ansåg om debatten.