Regionfullmäktiges novembersammanträde

Den 16 november hölls årets sista regionfullmäktigemöte. Taltidningen sammanfattar sammanträdet tillsammans med regionstyrelsens ordförande Andreas Weiborn (M).