Miljöåtgärder vid Sala Silvergruva

Området kring Sala Silvergruva saneras etappvis. Här intervjuas kommunens miljöingenjör Nathalie Bergqvist.