Svinpestens konsekvenser i Surahammar

Närings- och föreningslivet drabbas hårt av den pågående Svinpestsmittan. Taltidningen har ringt upp Kommunstyrelsens ordförande Johanna Olofsson (M).