Brottsförebyggande Rådet i Arboga

Hur arbetar det brottsförebyggande rådet i Arboga? Taltidningen har ringt upp rådets ordförande (tillika Kommunstyrelsens ordförande) Jonna Lindman (M).