Kommunfullmäktige i Sala

På det senasta sammanträdet diskuterades bland annat kommunens översiktsplan. Taltidningen har ringt upp Kommunfullmäktiges ordförande Emil Andersson-Bleckert (S).