En trygghetsundersökning i Västerås

Till och med den 16 oktober kan ett antal slumpvis utvalda Västeråsare delta i en undersökning där man definierar trygga och otrygga platser i staden. Taltidningen har intervjuat Joanna Jonasson, strateg för brottsbekämpning och trygghetsfrågor vid Västerås stad.