Svinpestens konsekvenser i Fagersta

Närings- och föreningslivet drabbas hårt av den pågående Svinpestsmittan. Taltidningen har ringt upp Kommunstyrelsens ordförande Åsa-Märta Sjöström (S).