Regionfullmäktige den 19 september

På september månads sammanträde handlade det bland annat om prisceremoni, allmänpolitisk debatt och Region Västmanlands syn på angiveri. Taltidningen har träffat regionfullmäktiges ordförande Andreas Weiborn (M).