Det ekonomiska läget i Norberg

I det stora hela ser ekonomin gynnsam ut inför höstens budgetarbete, men den afrikanska svinpesten kommer att ställa till problem för kommunens företag och föreningar. Taltidningen har ringt upp Kommunstyrelsens ordförande Johanna Odö (S).