Stängd för gott

Nu kan man inte längre lämna avfall på deponin norr om Duvhällarna. Taltidningen har ringt upp tekniska nämndens ordförande Peter Ristikartano (MP).

lj