Inspektionen för Vård och Omsorg kritiserar Köpings kommun

Det handlar bland annat om medicinska bedömningar. Taltidningen har ringt upp Anna Eriksson (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.