Nämnden för Personer med Funktionsnedsättning i Västerås

På det senaste mötet handlade det bland annat om allmänhetens frågestund och en gruppbostad i den nya stadsdelen Sätra. Taltidningen har intervjuat nämndens ordförande, Magnus Johansson (S).