En KAST-mottagning i Västmanland

Sedan den 22 februari finns en mottagning i Västmanland där man erbjuder hjälp till vuxna som vill sluta köpa sexuella tjänster. Taltidningen har intervjuat enhetschefen Anna Åberg.