Nytt platsvarumärke i Sala

Vad är det som gör Sala unikt idag och i framtiden? För att få en bild av detta arbetar man inom Sala kommun med att skapa ett nytt så kallat ”platsvarumärke”. Taltidningen har ringt upp Carina Eriksson, näringslivsutvecklare vid Sala kommun.