Södra Ängshagen i Sala

Nu pågår planeringsarbetet för ett nytt bostads- och verksamhetsområde i Sala. Taltidningen har ringt upp Eva Suikkonen, mark och exploateringsstrateg vid Sala kommun.