IT-drop-in i Köping

Köpings socialbibliotekarie Ellinor Frohne-Östlund erbjuder hjälp med enkla IT-relaterade problem på olika platser i kommunen. Taltidningen har ringt upp henne.