Kommunstyrelsen i Norberg

Från och med nu kan man ta del av en inspelad sammanfattning av Kommunstyrelsens sammanträden på kommunens hemsida. Taltidningen har ringt upp Kommunstyrelsens ordförande Johanna Odö (s).