Skyddsförkläden

Vilken nytta har vården av de skyddsförkläden som tillverkas av volontärer i Västerås Arena? Taltidningens Johan Lunner har träffat två av användarna, sjuksköterskan Ina och läkaren Gabriel, som båda arbetar på infektionskliniken.