Projektet Ringa Runt – Fagersta – Norberg

Medlemmarna i Synskadades Riksförbunds lokalförening SRF Norringarna är tappra i dessa Coronatider. Det berättar föreningens ordförande Anita Lilja.