Arbeten på Hammartorget – Hallstahammar

Ica butiken på Hammartorget ska byggas ut och det medför återkommande begränsningar i framkomligheten på torget. Här intervjuas Anna Windahl, chef för samhällsplaneringen i Hallstahammar.