Screening för tidig upptäckt av cancer

Region Västmanland genomför just nu en kampanj för screening av tre sorters cancer. Taltidningen har träffat det ansvariga regionrådet Malin Gabrielsson (KD).