Omställningsveckan

Hur kan vi tillsammans arbeta för att sprida kunskap om klimatfrågan? Det är temat för den länsomfattande Omställningsveckan som inleds den 25 september. Taltidningen har intervjuat kulturutvecklaren och arrangören Helena Öberg Carlsson.