Afrikansk svinpest

Vad är afrikansk svinpest? Hur kan man förhindra att smittan sprids? Taltidningen har intervjuat länsveterinären Anders Odelius.