Riktlinje för funktionsrättsrådet – Sala

På det senaste kommunstyrelsesammanträdet beslutade man om ny riktlinje för funktionsrättsrådet. Taltidningen har ringt upp funktionsrättsrådets ordförande, Moderaten Erik Hamrin, för att fråga vad det handlar om.