Medicintekniska produkter del 11

Dagens avsnitt i serien om Medicintekniska produkter handlar om digitalisering. Taltidningen har som vanligt träffat författaren Mattias Derneborg.