Vindkraft i Västmanland

Energimyndigheten har som mål att all energi ska vara hållbar och förnybar på 2040-talet. För att det målet ska kunna uppnås måste vindkraften i Västmanland byggas ut. Här intervjuas Länsstyrelsens klimathandläggare Viktoria Vingmarker.