Modellkommuner – Fagersta

Fagersta Kommun deltar i ett nätverk vars syfte är att förbättra jämställdheten i landets kommuner. Här intervjuas Fagerstas folkhälso- och jämlikhetsutvecklare Annika Hedberg-Roth.