Reviderade färdtjänsttaxor i Sala

Inom kort införs en gemensam taxa för samtliga färdtjänstresor inom Sala kommun. Taltidningen har ringt upp Johan Duse, transportstrateg vid Sala kommun.