En resvaneundersökning i Västerås

Nu har ett antal slumpvis utvalda Västeråsare chansen att svara på frågor om sina resvanor. Taltidningen har intervjuat Niklas Gustafsson, trafikstrateg vid Västerås stad.