Kommunstyrelsen i Fagersta

Kommunstyrelsen har författat ett brev till Regeringskansliet med anledning av den föreslagna Lagen om Anmälningsplikt. Taltidningen har ringt upp Kommunstyrelsens ordförande Åsa-Märta Sjöström (S).