Kommunstyrelsen i Arboga

Samtliga resor med färdtjänst kommer att bli något dyrare än vad de är idag. Taltidningen har ringt upp Kommunstyrelsens ordförande Jonna Lindman (M).