Projekt Senior

Det är ett projekt där man bland annat eftersträvar att förbättra pensionärers livskvalitet med genom samtal i grupp. Här intervjuas projektledaren Lena Bergquist och samtalsledaren Terttu Heikkinen.