På gång i Västerås Stadsarkiv

Under våren presenterar Stadsarkivet ett par intressanta föredrag, men någon syntolkad visning blir det inte förrän i höst. Här intervjuas arkivarien Camilla Hjelm.