Framtidens dricksvattenförsörjning i Sala kommun

Framtidens dricksvattenförsörjning i Sala kommun Det är en utredning som ska säkra kommunens tillgång till ddricksvatten av god kvalitet. Här intervjuas Åsa Kling, chef för Samhällstekniska Enheten vid Sala Kommun.