Blindas Väl

Det är en förening som bland annat skapar förutsättningar för synskadade att komma in på arbetsmarknaden. Det berättar föreningens ordförande Karl-Gunnar Roth.