Pengar från Trafikverket

Västerås Stad har fått en summa från Trafikverket för att kunna färdigställa nya cykelöverfarter och en ny bussgata. Taltidningen har ringt upp stadens gatuchef Linnea Viklund.