Hallstahammars översiktsplan

Hallstaborna känner sig trygga i sitt närområde, men de önskar fler grönområden för aktiviteter. Taltidningen har ringt upp Hallstahammars kommuns samhällsbyggnadschef Anna Windal.