Kommunstyrelsen i Fagersta

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att utöka biståndet till kommunens pensionärs- och funktionsrättsföreningar. Taltidningen har ringt upp Kommunstyrelsens 1:a vice ordförande Jan Johansson (M).