Kommunfullmäktige i Kungsör

Ett möte med 67 punkter på dagordningen. Taltidningen har träffat Kommunfullmäktiges ordförande Pelle Strengbom (S) för att ställa några frågor.